DELATNOSTI

   
  U okviru svoje delatnosti advokatska kancelarija pruža usluge u sledećim pravnim oblastima:
 
- GRAĐANSKO PRAVO – ugovorni odnosi, naknada štete, osiguranje, nasledno, porodično, radno i dr.
 
- TRGOVINSKO PRAVO – investiranje u privredi, privatizacija, ugovori, osnivanje i registracija preduzeća, predstavništava i agenicije, postupci stečaja i likvidacije i dr.
 
- AUTORSKO PRAVO – zaštita intelektualne svojine (robni znak i žig, muzička, pisana i ostala) patenti,  pronalasci, tehničke inovacija i dr.
 
- KRIVIČNO PRAVO – odbrana optuženih pred opštinskim, okružnim i vrhovnim sudom , zatvorski tretman, ublažavanje kazne, ekstradicija, zaštita ljudskih prava i dr. 
 
- UPRAVNO PRAVO – postupci pred organima uprave, sudovima i dr.